Schoolregels Tang Boxing

Bij Tang Boxing gelden regels waar iedereen binnen de training zich aan moet houden. Deze regels hebben te maken met vertrouwen, respect, zelfvertrouwen en veiligheid.

Een leerling moet:

 1. hard trainen;
 2. zelfbeheersing tonen binnen en buiten de school;
 3. de geleerde technieken voor zichzelf houden;
 4. de eer van de school hoog houden; Bij buitentrainingen/demo’s/evenementen e.d.vertegenwoordig je de school, gedraag je te allen tijde.
 5. respect tonen voor de meer gevorderden en medeleerlingen; (ook niet schelden, plagen, vloeken, etc.)
 6. als men binnen komt, of de zaal verlaat binnen de trainingstijd, de aanwezige leraar groeten;

Een leerling mag:

 1. zonder toestemming niet trainen onder een andere leraar en/of in een andere (kungfu) school;
 2. zonder toestemming niet meedoen aan wedstrijden of enigerlei gevechten of demostraties;

Orde regels zijn:

 1. Bij incorrect gedrag binnen of buiten de school door de leerling volgt verwijdering uit de school;
 2. Les wordt alleen gegeven door de aanwezige leraar; Is de leraar niet aanwezig, dan neemt de oudste aanwezige leerling de les op zich;
 3. Een ieder die de rust van de training verstoort, meetrainend of kijken, kan door degene die les geeft verzocht worden de zaal/les te verlaten en wordt dan ook geacht dit op de te volgen; Ouders, familie, bezoekers, verzorgers mogen met toestemming van de Shifu kijken onder de voorwaarde dat men de les niet verstoort of met de training bemoeit.
 4. Kan een leerling niet op de training komen dan wordt dit van te voren even aan de leraar gemeld. Wie langdurig afwezig is, dient dit tijdig te melden.

Zaalregels: 

 1. Er wordt uitsluitend getraind in de school sportkleding, school t-shirt is verplicht;
 2. Een zwarte jogging of trainingsbroek is verplicht;
 3. Neem altijd een handdoek mee om zweet op te vegen;
 4. Neem persoonlijke hygiëne serieus. Wie op blote voeten traint, dient de voeten goed te verzorgen;
 5. De zaal mag niet betreedt worden met buitenschoeisel;
 6. Persoonlijke en/of waardevolle spullen mogen mee de zaal in;
 7. Sieraden mogen tijdens de lessen niet gedragen worden;
 8. Respecteer de wapens die we gebruiken tijdens de training;
 9. Alle aanwijzingen en instructies van de Shifu dienen strikt opgevolgd te worden i.v.m. de veiligheid;
 10. Materieel dat kapot gaat of wie per ongeluk iets kapot maakt, dient dit te melden bij de Shifu;
 11. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijke eigendommen uit de kleedruimte of anders;
 12. Trainen is geheel op eigen risico;
 13. Leden zijn zich ervan bewust dat beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengen. Ieder lid dient in het bezit te zijn van een basisverzekering zoals wettelijk vastgesteld (WA).

Video & Audioregels:

Aangaande audio en video opnames, vastleggingen en maken van foto’s tijdens trainingen, demonstraties, of andere evenementen gelden de volgende spelregels van de stichting:

 1. Leerlingen geven toestemming aan de stichting om opnames van beeld en geluid te maken ten behoeve van het doel van de stichting;
 2. Het is zonder toestemming van de stichting niet toegestaan om enige opname van beeld en/of geluid te maken;
 3. Alle opnames van beeld en/of geluid vallen onder het copyright van de stichting;